Het standpunt van de SGP Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De SGP onderschrijft de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. De SGP heeft lang nagedacht over hoe dit te bereiken. Ook het opwekken van energie is daarbij betrokken. De SGP ziet PV velden op landbouwgrond niet als wenselijk en zet in op alternatieven zoals energie besparen, PV op daken, vooral op bedrijfsgebouwen en op restgronden. PV op bedrijfsgebouwen wil […]

Het standpunt van de D66 Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

D66 wil een goede en democratische afweging van de maatregelen, een zuiver proces, goede communicatie met belanghebbenden en als betrouwbaar ervaren overheid. Overleg met bewonersgroepen is daarbij welkom. D66 acht de klimaatproblematiek en de opwarming van de aarde heel ernstig en vindt het belangrijk er  aan bij te dragen om dit tegen te gaan. Dit ondermeer door per saldo ook […]

Het standpunt van de ChristenUnie Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

In het verkiezingsprogramma vinden we: “Windturbines: Langs de A30 wordt onderzoek gedaan naar een cluster van windmolens. Wij willen dat het maximale (passende) scenario wordt benut, zelfs als dit iets boven onze (korte termijn) doelstellingen uitkomt.” In het gesprek komt de zorg voor de draagkracht van de aarde en van de omgeving naar voren. De ChristenUnie zet volop in om […]

Het standpunt van de VVD Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De partij VVD Ede neemt deel aan de coalitie in Ede. Eigen standpunten zijn verwoord in het verkiezingsprogramma. Landelijk is besloten de oplossing om energieneutraal te worden te (doen) vinden in 30 energieregio’s, waaronder de regio Foodvalley. (8 gemeenten). Voor Ede betekent dit dat naast de bestaande 2 molens 2 maal 2 molens voor de komende raadsperiode zijn overeengekomen. Waar […]

Het standpunt van de Gemeente Belangen Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

Gemeente Belangen Ede is van mening dat de energietransitie belangrijk is en ook de molens noodzakelijk zijn. Echter niet meer dan de nu afgesproken 2 maal 2 molens. De locaties daarvoor zijn als 10 potentiële alternatieven onderzocht. Nader wordt bepaald welke locaties het meest geschikt zijn. Dit op voorwaarde dat zich daarbij geen negatieve effecten voor gezondheid en waarde van […]

Het standpunt van de GroenLinks over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De visie van GroenLinks is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is (en dit is in 2019 in Nederland ook bij wet vastgelegd).Bewezen technieken als windmolens en zonnepanelen zijn nodig om de doelen in 2030 te halen. De door de burgers gekozen gemeenteraad van Ede heeft in 2018 de routekaart Ede Energieneutraal 2050 vastgesteld. Daarbij werd ingeschat […]

Het standpunt van de P.v.d.A. over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

Visie van de PvdA is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is en o.a. windmolens daartoe nodig zijn. De gemeente Ede heeft zich daaraan ook gecommitteerd. De PvdA is het daarmee eens. Er zijn in de plannen voor het windmolenpark A12 /A30 10 potentiële locaties vastgesteld. Het is niet zo dat deze ook alle benut gaan worden. […]