Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp zijn verontrust en bezorgd over het initiatief van de Gemeente Ede om windturbines te willen plaatsen te dicht bij onze huizen.

EDE Windturbines te dicht bij woonwijken en huizen is onverantwoord. Duurzaamheid mag niet ten koste van gezondheid gaan.. Wie zijn wij? Wij zijn burgerinitiatieven Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee (met Ede Waait Anders) en Tegenwind Ederveen & De Klomp. Wij zijn een groep verontruste en betrokken burgers die reageren op de plannen Energiecluster A30 – A12 van de Gemeente […]

Het standpunt van de SGP Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De SGP onderschrijft de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. De SGP heeft lang nagedacht over hoe dit te bereiken. Ook het opwekken van energie is daarbij betrokken. De SGP ziet PV velden op landbouwgrond niet als wenselijk en zet in op alternatieven zoals energie besparen, PV op daken, vooral op bedrijfsgebouwen en op restgronden. PV op bedrijfsgebouwen wil […]

Het standpunt van de D66 Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

D66 wil een goede en democratische afweging van de maatregelen, een zuiver proces, goede communicatie met belanghebbenden en als betrouwbaar ervaren overheid. Overleg met bewonersgroepen is daarbij welkom. D66 acht de klimaatproblematiek en de opwarming van de aarde heel ernstig en vindt het belangrijk er  aan bij te dragen om dit tegen te gaan. Dit ondermeer door per saldo ook […]

Het standpunt van de ChristenUnie Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

In het verkiezingsprogramma vinden we: “Windturbines: Langs de A30 wordt onderzoek gedaan naar een cluster van windmolens. Wij willen dat het maximale (passende) scenario wordt benut, zelfs als dit iets boven onze (korte termijn) doelstellingen uitkomt.” In het gesprek komt de zorg voor de draagkracht van de aarde en van de omgeving naar voren. De ChristenUnie zet volop in om […]

Het standpunt van de VVD Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De partij VVD Ede neemt deel aan de coalitie in Ede. Eigen standpunten zijn verwoord in het verkiezingsprogramma. Landelijk is besloten de oplossing om energieneutraal te worden te (doen) vinden in 30 energieregio’s, waaronder de regio Foodvalley. (8 gemeenten). Voor Ede betekent dit dat naast de bestaande 2 molens 2 maal 2 molens voor de komende raadsperiode zijn overeengekomen. Waar […]

Het standpunt van de Gemeente Belangen Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

Gemeente Belangen Ede is van mening dat de energietransitie belangrijk is en ook de molens noodzakelijk zijn. Echter niet meer dan de nu afgesproken 2 maal 2 molens. De locaties daarvoor zijn als 10 potentiële alternatieven onderzocht. Nader wordt bepaald welke locaties het meest geschikt zijn. Dit op voorwaarde dat zich daarbij geen negatieve effecten voor gezondheid en waarde van […]