Inwoners Prov. Utrecht kunnen hun mening geven over de energietransitie.

TOT 3 MAART KUNNEN INWONERS PROV. UTRECHT HUN MENING GEVEN OVER DE ENERGIETRANSITIE.Provincie Utrecht heeft onlangs opdracht gegeven een raadpleging te doen onder inwoners met betrekking tot de energie(transitie)visie van de provincie. In tegenstelling tot de eerdere enquête van de provincie wordt in deze raadpleging wel ruimte geboden om uw keuzes te beargumenteren, waarmee u uw mening duidelijker kunt weergeven. […]