• Gemeente Ede wacht op landelijke wet- en regelgeving
  De Gelderlander van 12-09-22 rapporteert over de plannen van de gemeente Ede
 • VEEL TEGENSTANDERS WINDTURBINES AANWEZIG BIJ RAADSVERGADERING EDE
  Er is goed gehoor gegeven aan de gezamenlijke oproep van Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen en De Klomp om naar de raadsvergadering op het Stadhuis van Ede te komen op 30 juni. Er waren ongeveer 40 mensen op de publieke tribune aanwezig, die tegen de windmolenplannen van de gemeente zijn. Allen waren afkomstig uit De Klomp, […]
 • Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp zijn verontrust en bezorgd over het initiatief van de Gemeente Ede om windturbines te willen plaatsen te dicht bij onze huizen.
  EDE Windturbines te dicht bij woonwijken en huizen is onverantwoord. Duurzaamheid mag niet ten koste van gezondheid gaan.. Wie zijn wij? Wij zijn burgerinitiatieven Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee (met Ede Waait Anders) en Tegenwind Ederveen & De Klomp. Wij zijn een groep verontruste en betrokken burgers die reageren op de plannen Energiecluster A30 – A12 van de Gemeente […]
 • Het standpunt van Mens en Milieu Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  Mens en Milieu Ede wil een groen én gezond Ede voor mens en milieu en dus geen hoge windmolens dicht bij woonwijken. Er komen wat Mens en Milieu Ede betreft geen windmolens hoger dan 100 meter en die staan dan minimaal 1,5 kilometer van woonwijken verwijderd. Mens en Milieu Ede wil dat windmolens in handen zijn van burgerinitiatieven en niet […]
 • Het standpunt van de SGP Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  De SGP onderschrijft de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. De SGP heeft lang nagedacht over hoe dit te bereiken. Ook het opwekken van energie is daarbij betrokken. De SGP ziet PV velden op landbouwgrond niet als wenselijk en zet in op alternatieven zoals energie besparen, PV op daken, vooral op bedrijfsgebouwen en op restgronden. PV op bedrijfsgebouwen wil […]
 • Het standpunt van de D66 Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  D66 wil een goede en democratische afweging van de maatregelen, een zuiver proces, goede communicatie met belanghebbenden en als betrouwbaar ervaren overheid. Overleg met bewonersgroepen is daarbij welkom. D66 acht de klimaatproblematiek en de opwarming van de aarde heel ernstig en vindt het belangrijk er  aan bij te dragen om dit tegen te gaan. Dit ondermeer door per saldo ook […]
 • Het standpunt van de ChristenUnie Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  In het verkiezingsprogramma vinden we: “Windturbines: Langs de A30 wordt onderzoek gedaan naar een cluster van windmolens. Wij willen dat het maximale (passende) scenario wordt benut, zelfs als dit iets boven onze (korte termijn) doelstellingen uitkomt.” In het gesprek komt de zorg voor de draagkracht van de aarde en van de omgeving naar voren. De ChristenUnie zet volop in om […]
 • Het standpunt van de VVD Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  De partij VVD Ede neemt deel aan de coalitie in Ede. Eigen standpunten zijn verwoord in het verkiezingsprogramma. Landelijk is besloten de oplossing om energieneutraal te worden te (doen) vinden in 30 energieregio’s, waaronder de regio Foodvalley. (8 gemeenten). Voor Ede betekent dit dat naast de bestaande 2 molens 2 maal 2 molens voor de komende raadsperiode zijn overeengekomen. Waar […]
 • Het standpunt van de Burgerbelangen Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  Burgerbelangen Ede is het eens met Ede Waait Anders dat er geen windmolens moeten komen. Een nadere toelichting is niet gegeven. Interview gehouden op 27 jan. 2022 met Ruben van Druiten.
 • Het standpunt van de Gemeente Belangen Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  Gemeente Belangen Ede is van mening dat de energietransitie belangrijk is en ook de molens noodzakelijk zijn. Echter niet meer dan de nu afgesproken 2 maal 2 molens. De locaties daarvoor zijn als 10 potentiële alternatieven onderzocht. Nader wordt bepaald welke locaties het meest geschikt zijn. Dit op voorwaarde dat zich daarbij geen negatieve effecten voor gezondheid en waarde van […]
 • Het standpunt van de GroenLinks over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  De visie van GroenLinks is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is (en dit is in 2019 in Nederland ook bij wet vastgelegd).Bewezen technieken als windmolens en zonnepanelen zijn nodig om de doelen in 2030 te halen. De door de burgers gekozen gemeenteraad van Ede heeft in 2018 de routekaart Ede Energieneutraal 2050 vastgesteld. Daarbij werd ingeschat […]
 • Het standpunt van de P.v.d.A. over de plannen voor het windmolenpark A12/A30
  Visie van de PvdA is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is en o.a. windmolens daartoe nodig zijn. De gemeente Ede heeft zich daaraan ook gecommitteerd. De PvdA is het daarmee eens. Er zijn in de plannen voor het windmolenpark A12 /A30 10 potentiële locaties vastgesteld. Het is niet zo dat deze ook alle benut gaan worden. […]
 • Het standpunt van de politieke partijen over de plannen voor het windmolenpark A12/A30:
  Ede Waait Anders heeft interviews gehouden met een selectie van diverse politieke partijen in Ede. In deze interviews is gevraagd naar het standpunt rondom de plannen voor het Winmolenpark A12/A30. De komende periode zullen deze interviews gepubliceerd worden om de kiezers de kans te geven een eigen opinie te vormen over het standpunt van de politieke partijen. We hebben voor […]
 • Nieuws uit Veenendaal update december 2022
 • TEKEN EN DEEL DE PETITIE ~ WINDMOLENS EDE
  WIJ Bezorgde burgers van Ede en omliggende gemeenten CONSTATEREN Dat het voornemen van de gemeente Ede tot het plaatsen van deze hoge windmolens de leefbaarheid van de woonwijken en de gezondheid van de bewoners ernstig zou aantasten. EN VERZOEKEN de gemeente Ede om af te zien van de bouw van windmolens, of te wachten met verder procedures tot er nieuwe […]
 • Molen locatie 1
  Molen 1 is nabij de Dwarsweg 1 in Ede. Deze locatie is bij: de Waterzuivering Ede de scouting Jan Hilgers dichtbij in de buurt van Veldhuizen B dichtbij in de buurt van Kernhem naast de A30 aan de overkant van de snelweg zit Bruil Beton & Mix Op de foto’s ziet u de afstand van de molen tot de huizen. […]
 • De mogelijke windmolenlocaties
  Ede Waait Anders is op de achtergrond hard bezig om alles omtrent de windmolens in kaart te brengen. En om de juiste mensen en organisaties te benaderen. Omdat de plattegrond met locaties van de Gemeente Ede (bij de brief die een deel van de inwoners destijds hebben ontvangen) nogal onduidelijk was starten we met deze serie aan afbeeldingen. Op deze […]
 • Deze week waaide de wind uit een andere hoek
  Het was ons het windweekje wel…We kijken – als Burgerinitiatiefgroep Ede Waait Anders – terug op een enerverende week. Afgelopen dinsdag- en woensdagavond waren we in en bij Pathé aanwezig tijdens de twee informatiebijeenkomsten van de gemeente Ede over de zoeklocaties voor maximaal tien megamolens langs de A12 en A30. We hebben zóveel positieve reacties gekregen van inwoners van Ede […]
 • Opnieuw veel verzet tegen windmolencluster A12/A30 in Ede
  Ook tijdens de tweede informatiebijeenkomst – die door nóg meer mensen dan de eerste bijeenkomst werd bezocht – bleek dat vrijwel iedereen grote zorgen heeft over de mogelijke komst van de megamolens. Die zorgen hebben vooral te maken met de gezondheid (want onderzoeken tonen aan dat windmolens allerlei lichamelijke klachten kunnen veroorzaken), met de keuze voor déze zoeklocaties (waarom wil […]
 • Oproep: Kom langs, informeer je zelf, laat je zorgen horen
  Burgerinitiatief “Ede Waait Anders” vraagt een ieder langs te komen op de tweede informatie bijeenkomst over de windmolens van de gemeente Ede. Al is het om je te laten te informeren of je zorgen te uiten bij wethouder Ritsema of een van de aanwezige ambtenaren. Met je aanwezigheid geef je een duidelijk signaal af aan de gemeente Ede er alles […]
 • Ede Waait Anders laat zich zien en horen
  Bij de ingang van bioscoop Pathé stonden leden van burgerinitiatief “Ede Waait Anders” te flyeren. Al buiten werden mensen geïnformeerd over o.a. de hoogte van de windmolens en werden andere vragen beantwoord die verontruste inwoners hadden.   Volg ons op facebook en blijf onze website bezoeken. Daar zullen we updates geven over het gehele proces en is relevante informatie te […]
 • Wethouder Ritsema doet toezegging over meer transparantie
  In een felle discussie die ontstond tijdens de 1e informatieavond, tussen bezorgde inwoners en verantwoordelijk wethouder Ritsema, heeft de wethouder toegezegd te zorgen voor meer transparantie, duidelijkheid en een betere communicatie als het gaat om de windmolens. De informatie op de website www.ede-natuurlijk.nl klopt niet meer en is incompleet. Informatie over het proces, de stappen in de besluitvorming, achtergrond informatie […]
 • Eerste bijeenkomst over Windmolens druk bezocht.
  De door de gemeente Ede georganiseerde bijeenkomst over het onderzoek naar locaties voor windmolens is Dinsdag goed bezocht geworden. De eerste van twee bijeenkomst die in bioscoop Pathé werd gehouden trok 80 tot 100 bezorgde Edenaren. De gemeente had stands ingericht waar mensen vragen konden stellen en zich konden laten informeren. Burgerinitiatief “Ede Waait Anders” was ook duidelijk zichtbaar en […]
 • Video “Windmolens in uw achtertuin”
  Windmolens in je achtertuin, dat wil je toch niet!!! Zie onze eerste luchtige video over de mogelijke komst van Windmolens langs de A12 – A30 en welke effecten dat gaat hebben op een woongenot, gezondheid en waarde van uw huis.
 • Gigantische windmolens in uw achtertuin?
  Windmolens met een hoogte van tweemaal de Domtoren in uw achtertuin? Dat is heel goed mogelijk!!! Op 22 juni is er een presentatie geweest over het vooronderzoek “Energieclusters A12-A30” naar locaties voor nieuwe windmolens. Tijdens de presentatie zijn tien mogelijke locaties bekend gemaakt. Veel van deze potentiële locaties zijn in de directe nabijheid van de wijken Kernhem, Rietkampen, Maandereng en […]
 • Welkom bij Ede Waait Anders
  Een frisse andere kijk op de energietransitie in Ede We zijn burgerinitiatief Ede Waait Anders, een groep van bezorgde burgers uit de omliggende wijken van het gebied wat nu is aangemerkt als het energiecluster A12-A30. Ede Waait Anders laat een ander geluid horen ten aanzien van de wenselijkheid van de mogelijke komst van windmolens in Ede. We willen dat er […]