Nieuwsberichten
Welkom bij Ede Waait Anders

Welkom bij Ede Waait Anders

Een frisse andere kijk op de energietransitie in Ede

We zijn burgerinitiatief Ede Waait Anders, een groep van bezorgde burgers uit de omliggende wijken van het gebied wat nu is aangemerkt als het energiecluster A12-A30. Ede Waait Anders laat een ander geluid horen ten aanzien van de wenselijkheid van de mogelijke komst van windmolens in Ede.

We willen dat er een eerlijke discussie plaatsvind met de gemeente Ede, politiek en steakholders over de negatieve effecten voor burgers van de plannen voor windmolens langs de (toekomstige) wijken die gepositioneerd zijn langs te A12-A30

Wat voor ons belangrijk is, is dat er een gezonde en vitale leefomgeving blijft voor de huidige- en toekomstige inwoners van Ede.

Negatieve effecten die wij zien zijn:

  • De geluidsoverlast door het (laagfrequent) geluid wat de windmolens produceren
  • De slagschaduw die veroorzaakt wordt door de windmolens
  • De gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door de geluidsoverlast en slagschaduw
  • De waardevermindering van de woningen
  • De horizonvervuiling
  • De effecten op de fauna, zoals vogels.

Ede Waait Anders erkend de noodzaak van de energietransitie en is niet tegen windmolens. Maar is echter wel van mening dat er geen plek is voor windmolens zo dicht in de buurt van woonwijken.

We willen een gesprekspartner zijn voor gemeente en politiek in de discussie over de mogelijke komst van windmolens en meedenken over eventuele alternatieven.