Zienswijzen zijn ingediend op Notitie Reikwijdte en Detail provincie Gelderland

Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen-De Klomp hebben afgelopen weken veel werk verzet. We hebben de provincie Gelderland voorzien van onze zienswijzen op hun Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De provincie is gewaarschuwd:

Géén industriële windturbines dicht bij woningen!

Europese wet- en regelgeving eist van de beleidsmakers op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau, dat zij alle milieu- en gezondheidseffecten bij het ontwikkelen en vaststellen van  beleid meewegen. Negatieve gezondheidseffecten moeten voorkomen worden. En als de beleidsmakers niet zeker zijn van de effecten, geldt uit voorzorg dat geen beleid mag worden vastgesteld. Dat geldt ook voor de gebieden waar industriële windturbines of windturbineparken komen.

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt reeds aan regelgeving en een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gewerkt. Op een voorbereidende notitie leverden wij in februari 2022 al veel zienswijzen in. Ook andere belangengroepen deden dat. Rond komende zomer wordt de AMvB en de regelgeving (een plan-MER) verwacht.

Vooruitlopend op wat het ministerie zal bepalen, is de provincie Gelderland gestart om alle gebieden in de provincie waar zij industriële windturbines of windturbineparken mogelijk acht, te onderzoeken. Zo hoopt de provincie de meest geschikte gebieden te kunnen vaststellen. Dat kan dan gebruikt worden om in de regio met en tussen gemeenten daarover afspraken te maken in een zgn. Regionale Energiestrategie (RES).

Dat onderzoek wordt door een adviesbureau gedaan. Het adviesbureau heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, waarin staat wat waar onderzocht en in kaart gebracht gaat worden. Op die notitie hebben wij op 18 maart jl. gereageerd door zo’n vijftig zienswijzen in te brengen. Dit om alle milieu- en gezondheidseffecten voor ons als omwonenden mee te laten nemen in het onderzoek.

Welke zienswijzen precies zullen worden meegenomen, zullen we pas weten wanneer Gedeputeerde Staten van Gelderland alle zienswijzen van alle belangengroepen hebben verzameld in een reactienota en een onderzoeksagenda hebben vastgelegd. We blijven het op de voet volgen.

Wilt u de stukken van provincie Gelderland lezen? Klik dan hier: Plan-MER voor windbeleid en RES provincie Gelderland

Wilt u onze zienswijzen daarop lezen? Klik dan hier: Zienswijzen

1 gedachte over “Zienswijzen zijn ingediend op Notitie Reikwijdte en Detail provincie Gelderland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *