Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp doen alles om uw gezondheid en leefomgeving te beschermen.

De nieuwe concept-normen van het rijk rondom industriële windturbines op land beschermen uw gezondheid en leefomgeving onvoldoende. Om dit duidelijk te maken hebben de gezamenlijke actiegroepen Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp zienswijzen ingediend tegen deze concept normen. Lees hier onze belangrijke bezwaren tegen deze industriële turbines dicht bij woningen. Zienswijzen Ede Waait Anders, […]

Ook de nieuwe concept-normen van het rijk rondom windturbines beschermen de burger niet!

Het Rijk heeft nieuwe concept-normen voor de plaatsing van industriële windturbines op land opgesteld, die 12 oktober j.l. ter inzage zijn gekomen. Volgens de EU SMB-richtlijn hoort de gezondheid van burgers niet ter discussie te staan, echter door de nieuwe concept normen wordt de gezondheid van omwonenden en de leefomgeving wederom niet beschermd! Lees hier het gezamenlijke persbericht van de […]

Reactie WINDWIKI op RIVM Factsheet ‘WINDTURBINES EN GEZONDHEID”

Naar aanleiding van de benodigde rectificatie op het RIVM document ‘Gezondheidseffecten van Windturbinegeluid’ publiceerde het RIVM in oktober 2023 het factsheet ‘Windturbines en Gezondheid’.Dit factsheet werd geanalyseerd door Windwiki (artsen die medisch onderzoek naar windturbines voor iedereen toegankelijk maken). Windwiki bracht in november 2023 een reactie op het factsheet van het RIVM uit. Deze uitvoerige en onderbouwde reactie van Windwiki […]