Ook de nieuwe concept-normen van het rijk rondom windturbines beschermen de burger niet!

Het Rijk heeft nieuwe concept-normen voor de plaatsing van industriële windturbines op land opgesteld, die 12 oktober j.l. ter inzage zijn gekomen. Volgens de EU SMB-richtlijn hoort de gezondheid van burgers niet ter discussie te staan, echter door de nieuwe concept normen wordt de gezondheid van omwonenden en de leefomgeving wederom niet beschermd! Lees hier het gezamenlijke persbericht van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Windalarm en vele lokale burgerinitiatieven.

Persbericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *