EXTRA VERGADERING WINDTURBINES RENSWOUDE

De extra vergadering van de gemeenteraad van Renswoude op 11 januari jl., over besluiten van Provincie Utrecht met betrekking tot industriële windturbines op basis van Plan-MER, bleek ingepland zodat de wethouder de raad kon informeren over de stukken die de provincie Utrecht diezelfde dag openbaar maakte. Tevens kregen raadsleden uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen en met het college van gedachten te wisselen.

Alle fracties waren aanwezig, met uitzondering van de ChristenUnie (2 van de 11 raadsleden).

De aanwezige raadsleden waren het eens en waren duidelijk:
Renswoude verwacht afspraken onder RES Foodvalley met zon te halen. Provincie Utrecht heeft verklaard niet in te grijpen bij gemeenten die RES afspraken gaan halen. Daar houdt gemeente Renswoude gedeputeerde Huib van Essen aan en blijft bij haar coalitieakkoord waarin staat dat zij geen windturbines binnen haar gemeente zal realiseren.

Verder kon uit de vergadering worden opgemaakt dat gemeente Veenendaal en gemeente Utrechtse Heuvelrug (Overberg) dit standpunt delen.

Op 1 februari a.s. vindt over dit onderwerp een commissievergadering bij gemeente Renswoude plaats met de mogelijkheid voor burgers om in te spreken.

Inspraak door burgers blijkt ook gewenst bij vergaderingen van de provincie Utrecht. Wij zullen als samenwerkende actiegroepen met elkaar bespreken of en zo ja, hoe, wij aan deze oproep gehoor gaan geven.

De bijgaande foto is gemaakt tijdens de presentatie van wethouder Kees Eskes. Daarop zijn de zoekgebieden van provincie Utrecht wat duidelijker weer gegeven dan voorheen het geval was.

Kijk de vergadering terug via deze link

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *