Het standpunt van de GroenLinks over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De visie van GroenLinks is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is (en dit is in 2019 in Nederland ook bij wet vastgelegd).
Bewezen technieken als windmolens en zonnepanelen zijn nodig om de doelen in 2030 te halen. De door de burgers gekozen gemeenteraad van Ede heeft in 2018 de routekaart Ede Energieneutraal 2050 vastgesteld. Daarbij werd ingeschat dat in opeenvolgende 7 raadsperiodes van 4 jaar steeds 2 molens kunnen worden gebouwd, bij elkaar dus 14 molens. Dit naast 318 ha zonnevelden en ca. 1 miljoen PV panelen op daken. De dakcapaciteit is min of meer een gegeven. Maar het aantal molens en zonnevelden zijn uitwisselbaar. Hoe meer zonnevelden des te minder windmolens en andersom. GL heeft in 2018 overigens tegen de routekaart gestemd, omdat deze niet toereikend is om op tijd klimaatneutraal te worden.
Er zijn in de plannen voor het windmolenpark A12 /A30 10 potentiële locaties in onderzoek, waardoor duidelijk wordt welke locaties daadwerkelijk in de plannen benut kunnen worden en wanneer dit zal zijn. GL zegt daarbij de voorwaarde te stellen dat er geen negatieve gezondheidseffecten mogen zijn door geluidshinder en slagschaduw. Een afstand tot woningen van 300 meter ziet GL als te dichtbij. Welke afstandsnormen wel acceptabel zijn, zal uit het onderzoek moeten blijken. Pas dan neemt de gemeenteraad besluiten over bruikbare locaties. Wanneer beschikbaarheid van alternatieve technieken voor het opwekken van groene energie beschikbaar zijn, kunnen deze in de plaats komen van de op dat moment nog niet gerealiseerde molens. Maar die technieken zijn nog niet beschikbaar. Tot 2030 moeten we volgens GroenLinks werken met de nu beschikbare technieken.

Interview gehouden op 17 jan. 2022 met Ellen Out, en fractieleden en op 9 feb. 2022 in het Raadhuis met Ellen Out en Peter van Leusden.

1 gedachte over “Het standpunt van de GroenLinks over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

    • Auteur gravatar

      Opvallende koerswijziging bij Groen Links. Hun, inmiddels huilend vertrokken, eigen Wethouder verkondigde (vrij naar hun kameraad Poetin) ronduit dat de 10 locaties zodanig gekozen waren dat ze de minste overlast zouden bezorgen. Met een op de Dwarsweg geplande windmolen op amper 300 meter van de wijk Veldhuizen en t.o.v. enkele bedrijfswoningen van het Waterschap zelfs op minder dan 300 meter. Wat betreft de hoogte was het partijstandpunt tot dan dat de windmolens vanuit het Oosten (voor de toeristen) niet zichtbaar zouden mogen zijn. Over de eigen inwoners maakte men zich in het geheel geen zorgen. Nu de petitie van EdeWaaitAnders heeft aangetoond dat héél veel mensen daar héél anders over denken en de nieuwe partij Mens & Milieu Ede daar wel rekening mee wil houden komt men, uit angst voor stemverlies, met een afgezwakte versie. Vertrouw ze niet, zodra ze de macht hebben doen ze gewoon weer waar ze zin in hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *