Het standpunt van de P.v.d.A. over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

Visie van de PvdA is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is en o.a. windmolens daartoe nodig zijn. De gemeente Ede heeft zich daaraan ook gecommitteerd. De PvdA is het daarmee eens. Er zijn in de plannen voor het windmolenpark A12 /A30 10 potentiële locaties vastgesteld. Het is niet zo dat deze ook alle benut gaan worden. Wel is het doel in opeenvolgende 2 raadsperiodes 2 molens te plaatsen. Meer molens zijn denkbaar maar daarover moet nog besluitvorming plaatsvinden. Welke locaties daarvoor voor de 2 x 2 molens en die daarna benut gaan worden is nog in onderzoek. De PvdA zegt zich daarbij maximaal in te zetten op het voorkomen van negatieve effecten voor mens en natuur.

Interview gehouden op 1 februari 2022 met Karin Bijl en Tijani Zallali.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *