EWA, VWN en TEK bij XON Nieuws

Gerrit Bulten, woordvoerder namens Ede waait anders, Veenendaal waait mee en Tegenwind Ederveen en De Klomp geeft een interview over de impact van de windturbines op onze leefomgeving. Het interview van 23 july is te zien op youtube Rectificatie: In het interview wordt gesproken over het vrijkomen van fijnstof per molen per jaar, in de vorm van 180 kg bisfenol […]

Rijssense huisartsen keren zich tegen megawindmolens: ‘Echt bedreiging voor gezondheid’

RIJSSEN – Het gebied van de gemeente Rijssen-Holten is ongeschikt voor het plaatsen van megawindmolens. Dat geeft te veel gezondheidsrisico’s, stellen de gezamelijke huisartsen van Rijssen. Het was een stoet van dertien insprekers die dinsdagavond achter de microfoon plaatsnam in het Rijssense stadhuis. Ze waren onder andere afkomstig uit de buurtschappen en zelfs uit omliggende gemeenten Allemaal kwamen ze gedurende […]

Het standpunt van de SGP Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De SGP onderschrijft de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. De SGP heeft lang nagedacht over hoe dit te bereiken. Ook het opwekken van energie is daarbij betrokken. De SGP ziet PV velden op landbouwgrond niet als wenselijk en zet in op alternatieven zoals energie besparen, PV op daken, vooral op bedrijfsgebouwen en op restgronden. PV op bedrijfsgebouwen wil […]

Het standpunt van de D66 Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

D66 wil een goede en democratische afweging van de maatregelen, een zuiver proces, goede communicatie met belanghebbenden en als betrouwbaar ervaren overheid. Overleg met bewonersgroepen is daarbij welkom. D66 acht de klimaatproblematiek en de opwarming van de aarde heel ernstig en vindt het belangrijk er  aan bij te dragen om dit tegen te gaan. Dit ondermeer door per saldo ook […]

Het standpunt van de ChristenUnie Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

In het verkiezingsprogramma vinden we: “Windturbines: Langs de A30 wordt onderzoek gedaan naar een cluster van windmolens. Wij willen dat het maximale (passende) scenario wordt benut, zelfs als dit iets boven onze (korte termijn) doelstellingen uitkomt.” In het gesprek komt de zorg voor de draagkracht van de aarde en van de omgeving naar voren. De ChristenUnie zet volop in om […]

Het standpunt van de VVD Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De partij VVD Ede neemt deel aan de coalitie in Ede. Eigen standpunten zijn verwoord in het verkiezingsprogramma. Landelijk is besloten de oplossing om energieneutraal te worden te (doen) vinden in 30 energieregio’s, waaronder de regio Foodvalley. (8 gemeenten). Voor Ede betekent dit dat naast de bestaande 2 molens 2 maal 2 molens voor de komende raadsperiode zijn overeengekomen. Waar […]

Het standpunt van de Gemeente Belangen Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

Gemeente Belangen Ede is van mening dat de energietransitie belangrijk is en ook de molens noodzakelijk zijn. Echter niet meer dan de nu afgesproken 2 maal 2 molens. De locaties daarvoor zijn als 10 potentiële alternatieven onderzocht. Nader wordt bepaald welke locaties het meest geschikt zijn. Dit op voorwaarde dat zich daarbij geen negatieve effecten voor gezondheid en waarde van […]

Het standpunt van de GroenLinks over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De visie van GroenLinks is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is (en dit is in 2019 in Nederland ook bij wet vastgelegd).Bewezen technieken als windmolens en zonnepanelen zijn nodig om de doelen in 2030 te halen. De door de burgers gekozen gemeenteraad van Ede heeft in 2018 de routekaart Ede Energieneutraal 2050 vastgesteld. Daarbij werd ingeschat […]