Het standpunt van de P.v.d.A. over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

Visie van de PvdA is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is en o.a. windmolens daartoe nodig zijn. De gemeente Ede heeft zich daaraan ook gecommitteerd. De PvdA is het daarmee eens. Er zijn in de plannen voor het windmolenpark A12 /A30 10 potentiële locaties vastgesteld. Het is niet zo dat deze ook alle benut gaan worden. […]

Het standpunt van de politieke partijen over de plannen voor het windmolenpark A12/A30:

Ede Waait Anders heeft interviews gehouden met een selectie van diverse politieke partijen in Ede. In deze interviews is gevraagd naar het standpunt rondom de plannen voor het Winmolenpark A12/A30. De komende periode zullen deze interviews gepubliceerd worden om de kiezers de kans te geven een eigen opinie te vormen over het standpunt van de politieke partijen. We hebben voor […]

Molen locatie 1

Molen 1 is nabij de Dwarsweg 1 in Ede. Deze locatie is bij: de Waterzuivering Ede de scouting Jan Hilgers dichtbij in de buurt van Veldhuizen B dichtbij in de buurt van Kernhem naast de A30 aan de overkant van de snelweg zit Bruil Beton & Mix Op de foto’s ziet u de afstand van de molen tot de huizen. […]

Ook stroomnet in Ede is vol.

Op 3 november stond er in de “Ede stad” een premium bericht met de titel “Ook het stroomnet in Ede is vol”. In het kort gezegd zijn er problemen ontstaan door een groeiende vraag naar elektriciteit, een snelle toename van zonnepanelen en windmolens. De stroom leverancier heeft geen capaciteit om uit te breiden. Bedrijven kunnen wel bouwen maar niet aansluiten […]