Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp zijn verontrust en bezorgd over het initiatief van de Gemeente Ede om windturbines te willen plaatsen te dicht bij onze huizen.

EDE Windturbines te dicht bij woonwijken en huizen is onverantwoord. Duurzaamheid mag niet ten koste van gezondheid gaan..

Wie zijn wij?
Wij zijn burgerinitiatieven Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee (met Ede Waait Anders) en Tegenwind Ederveen & De Klomp. Wij zijn een groep verontruste en betrokken burgers die reageren op de plannen Energiecluster A30 – A12 van de Gemeente Ede. Wij zijn tegen het plaatsen van windturbines te dicht bij onze huizen. Wij zijn niet tegen windturbines in het algemeen. Duurzaamheid juichen wij toe, maar niet ten koste van onze gezondheid.

Wat is onze visie?
Ede Waait Anders (EWA), Veenendaal Waait Mee (VWM) en Tegenwind Ederveen & De Klomp (TEK) zijn niet tegen windturbines of tegen de energietransitie waaraan de Gemeente Ede ook haar steentje zal moeten bijdragen. Wij zijn voor een gezonde, veilige en leefbare woonomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat het onverantwoord is windturbines te dicht bij onze woonwijken en huizen te plaatsen, nabij het voorgestelde Energiecluster A30 – A12. Wij zijn van mening dat er andere mogelijkheden zijn om energiedoelstellingen te bereiken nu en in de nabije toekomst.

Wat is onze missie?
Onze missie is burgers, politiek en ambtenarij en het bedrijfsleven voor te lichten over de negatieve effecten van windturbines op de gezondheid en leefomgeving van alle burgers die woonachtig of werkzaam zijn in de nabijheid van het voorgestelde Energiecluster A30 – A12. We willen de beleidsmakers van de Gemeente Ede het belang laten inzien van het inslaan van een andere weg.

Wat zijn onze doelen?
Wij willen de politiek en burgers informeren over de grote negatieve effecten van windturbines op de gezondheid door geluidsoverlast (hoog- en laagfrequent geluid) en slagschaduw. Daarnaast wijzen wij op de invloed van windturbines op flora en fauna, de waardedaling van onze huizen en horizonvervuiling. We volgen de ontwikkelingen op de voet, willen met de Gemeente Ede meedenken over alternatieven, participeren in overleg- en klankbordgroepen en nemen deel aan bewonersbijeenkomsten.

Hoe gaan we deze doelen bereiken?
We dragen onze boodschap, geen windturbines te dicht bij onze huizen, uit via diverse sociale media, kranten, radio en TV door te komen met goede, inhoudelijke en onderbouwde berichtgeving. We zorgen ervoor dat we als volwaardige kennispartners aan tafel zitten bij de politiek, wethouders, stakeholders, het ambtelijk apparaat van de gemeente Ede, maar ook die van Veenendaal en Renswoude. Daarnaast zijn we bereikbaar voor vragen en opmerkingen van alle betrokken inwoners en bedrijven.
We hebben constructief overleg met andere gemeenten en organisaties waar dezelfde problematiek speelt. We volgen Europese regelgeving op de voet, zodat we de randvoorwaarden en spelregels kennen, waaronder windturbines gerealiseerd mogen worden.
Dit alles kost onze vrijwilligers veel tijd. Daarom kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken! Aanmelden kan door een email te sturen naar één van bovenstaande emailadressen.
Ook maken wij kosten, bijvoorbeeld om een flyer te kunnen laten maken. Mocht u een financiële bijdrage willen doen om ons te steunen, stuurt u ons dan een email. Wij zijn u dankbaar!

Wilt U een email sturen aan Ede waait anders: info@edewaaitanders.nl

Wilt U een email sturen aan Veenendaal waait mee: veenendaalwaaitmee@gmail.com

Wilt U een email sturen aan Tegenwind Ederveen & De Klomp: tegenwind.ederveen.deklomp@gmail.com

1 gedachte over “Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp zijn verontrust en bezorgd over het initiatief van de Gemeente Ede om windturbines te willen plaatsen te dicht bij onze huizen.

  • Auteur gravatar

   Ik heb me altijd al afgevraagd waarom die molens niet op zee kunnen. Ook voor Ede moeten dat kunnen. Als we efficiënt energie uit andere landen kunnen importeren dan kan dat ook vanaf zee. Die infrastructuur is er en werkt al. Windturbines op zee zijn minimaal een factor 2 effecienter en je kan grotere turbines plaatsen. In Ede gaat het om ruim 10 tot 12 5.6 MW molens. Op zee kan je molens kwijt van ruim 20MW (Siemens molen). Dus met 3 molens op zee kunnen we in de energie behoefte van Ede voorzien. Natuurlijk zijn er concequenties voor de natuur daar op zee, maar dat streept weg tegen die op het land. Het probleem is dat er landelijk afspraken zijn dat iedere provincie / gemeente in zijn eigen energiebehoefte moet gaan voorzien. Het kan dus anders, maar het zijn die politieke afspraken waar het schuurt.
   En hoe zit het met de Wespendief? Of valt jullie gebied daar net buiten?
   Groet,
   Max A. Hilhorst, 0651173225

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *