Het standpunt van de VVD Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De partij VVD Ede neemt deel aan de coalitie in Ede. Eigen standpunten zijn verwoord in het verkiezingsprogramma. Landelijk is besloten de oplossing om energieneutraal te worden te (doen) vinden in 30 energieregio’s, waaronder de regio Foodvalley. (8 gemeenten). Voor Ede betekent dit dat naast de bestaande 2 molens 2 maal 2 molens voor de komende raadsperiode zijn overeengekomen. Waar die precies moeten komen is niet besloten. De VVD bepleit een afstand van windmolens tot woonbebouwing van 1500 meter i.p.v. de recent door de RvS verworpen 300 meter. De VVD stelt participatie als voorwaarde en consequenties voor gezondheid moeten worden voorkomen. Dit aan de hand van objectief onderzoek naar gezondheidsconsequenties van windturbines.  De VVD is geen voorstander van PV velden omdat dit waardevolle landbouwgrond vergt. Voor de 2 bestaande molens plus de 4 beoogde moet het energienet worden aangepast. Dit wordt rond 2028 verwacht. Pas dan zouden de molens de opgewekte energie kwijt kunnen. De VVD bepleit de toepassing van kernenergie waaronder zg Small Nucleair Reactors en verwelkomt nieuwe ontwikkelingen zoals thorium reactors waarbij veel minder kernafval ontstaat.

De VVD beklemtoont dat het partijprogramma niet hetzelfde is als wat in een te vormen coalitie wordt overeengekomen. Het feitelijk handelen zal dus sterk afhangen van het coalitieakkoord.

Onder voorbehoud van goedkeuring geplaatst.

Interview gehouden op 21 februari 2022 met fractievoorzitter Thimo Harmsen, Sjoerd Bakker, Stef van de Klok en veel fractieleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *