Het standpunt van de ChristenUnie Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

In het verkiezingsprogramma vinden we: “Windturbines: Langs de A30 wordt onderzoek gedaan naar een cluster van windmolens. Wij willen dat het maximale (passende) scenario wordt benut, zelfs als dit iets boven onze (korte termijn) doelstellingen uitkomt.”

In het gesprek komt de zorg voor de draagkracht van de aarde en van de omgeving naar voren. De ChristenUnie zet volop in om het energieverbruik te beperken. Dit door inzet op handhaving en subsidies. De “energieladder” is daarbij leidend. Inzet op PV-systemen bij burgers en bedrijven zouden meer ondersteund moeten worden alsook voldoende aansluitmogelijkheden voor zon op dak. De ChristenUnie pleit voor een grotere inzet en rol van de gemeente om dit collectief aan te pakken. De basis voor grootschalige duurzame energie voor de korte termijn (2030) zijn bestaande technieken zoals PV en Windenergie. (Hetgeen ook voor de financiering van banken vaak vereist wordt.)

Het uitwerken van de Regionale Energie Strategie 1.1 heeft nog niet geleid tot een Regionale visie op waar en hoe daaraan te voldoen. Windmolens op zee mogen daarvoor niet meetellen.

In Ede zijn de 10 zoeklocaties in het energiecluster A12/ A30 geen dogma’s. Er vindt onderzoek plaats naar de geschiktheid van die locaties. Een aantal van deze locaties zal elkaar uitsluiten. Maar de ChristenUnie hoopt dat er voldoende keuze is om de beste locaties te kunnen gaan kiezen. Men beaamt dat er in de toekomst wellicht meer dan 10 windturbines nodig zijn.

De ChristenUnie betreurt dat de communicatie vanuit de gemeente tot op heden, aanleiding is tot bezorgdheid. De ChristenUnie begrijpt de zorgpunten van Ede waait anders op het gebied van gezondheid, beeld, waarde onroerend goed en landschap. De ChristenUnie baseert zich op landelijk geldende normen voor wat betreft geluid en slagschaduw, maar is zich ervan bewust dat deze niet meer passen op de windturbines zoals deze nu worden voorzien. De ChristenUnie is van mening dat de windmolenplannen zullen moeten voldoen aan de nieuwe normen. En voor zover bekend, moeten deze nu al leidend moeten zijn in het beoordelen van de geschiktheid van de locaties.

De ChristenUnie ziet dat er nu vanwege netwerkproblemen tot 2028 geen aansluitmogelijkheden zijn. Dit geeft tijd om weloverwogen en zorgvuldige planvorming te doen. Een goed proces moet niet onder tijdsdruk staan, aldus de ChristenUnie

Interview gehouden op 24 februari 2022 met Bram van der Beek, Niek van den Brink en Arie Barendrecht.
Revisie datum 8 maart 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *