Het standpunt van de SGP Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De SGP onderschrijft de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. De SGP heeft lang nagedacht over hoe dit te bereiken. Ook het opwekken van energie is daarbij betrokken. De SGP ziet PV velden op landbouwgrond niet als wenselijk en zet in op alternatieven zoals energie besparen, PV op daken, vooral op bedrijfsgebouwen en op restgronden. PV op bedrijfsgebouwen wil de SGP bevorderen. Dit ondermeer  door te eisen dat de daken berekend zijn op het plaatsen van PV panelen en vernieuwende contractuele verhoudingen tussen het bedrijf in kwestie en een exploitant van PV panelen op het dak van dat bedrijf.

De SGP is voor windmolens, dit op voorwaarden van draagvlak ook bij omwonenden. Een afstand tot woonhuizen in wijken van 300 meter acht de SGP te klein. Nieuwe molens tot 2025 verwacht de SGP niet vanwege de noodzakelijke uitbreiding van het net, ondermeer met een nieuw onderstation, die dan op z’n vroegst klaar kan zijn. De SGP wacht met besluitvorming over windmolens op wetgeving die er tegen die tijd ook zal zijn, maar is benieuwd naar de consequenties. Het zou kunnen zijn dat geen van de locaties dan nog aan de wettelijke vereisten voldoet. Voor alternatieve locaties wil de SGP breed kijken. Bosgebied of op open terrein zijn ook bespreekbaar. Belangrijk is de mix. Ook voor de energievoorziening als het niet waait en er geen zon is, moet een oplossing gevonden worden. Voor het toepassen van windmolens acht de SGP subsidieverlening van rijkswege een voorwaarde.

Voor wat betreft de consequenties van windmolens (park) voor de waarde van woningen en vastgoed, vindt de SGP dat verminderde waarde aan de betreffende eigenaar moet worden vergoed. Een nulmeting en een objectieve vaststelling is daartoe noodzakelijk. Hoe dit te doen is nog niet duidelijk. De SGP wil vergoeding van verminderde waarde door de aanwezigheid van windmolens aan eigenaren vastleggen in de contracten en vergunningen van de Gemeente Ede met de toekomstige exploitant(en) en de omwonenden ook juridisch ondersteunen bij verhaal van de schade.

Voor de SGP is de afweging van maatschappelijk belang t.o.v. persoonlijk belang, zoals verwoord door bewonersgroepen (als EWA en VWD red.) essentieel. Belangrijk nu is te weten dat geen van de tien zoeklocaties A12 A30 definitief is en dat de SGP met besluitvorming wil wachten totdat landelijke wet en regelgeving voorhanden is.

Onder voorbehoud van goedkeuring geplaatst.

Interview gehouden op 1 maart 2022 met dhr. Gerrit Flier en dhr. Bram Heij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *