Nieuwsberichten
Gigantische windmolens in uw achtertuin?

Gigantische windmolens in uw achtertuin?

Windmolens met een hoogte van tweemaal de Domtoren in uw achtertuin? Dat is heel goed mogelijk!!! Op 22 juni is er een presentatie geweest over het vooronderzoek “Energieclusters A12-A30” naar locaties voor nieuwe windmolens. Tijdens de presentatie zijn tien mogelijke locaties bekend gemaakt. Veel van deze potentiële locaties zijn in de directe nabijheid van de wijken Kernhem, Rietkampen, Maandereng en Veldhuizen.  In het reeds gestarte vervolgonderzoek wordt advies uitgebracht over de definitieve locaties. Vervolgens is het aan de politiek om een besluit te nemen.

De negatieve effecten van windmolens

Deze windmolens hebben een enorme impact op de leefbaarheid. Daarbij kunnen gezondheidsproblemen ontstaan zoals hartklachten, slaapproblemen en lichamelijke stress. Dit wordt mede veroorzaakt door laagfrequent geluid

De ronddraaiende wieken van een windmolen kunnen schaduw op de omgeving veroorzaken. Dit wordt ‘slagschaduw’ genoemd. De afwisseling van donker en licht door slagschaduw wordt dan als hinderlijk ervaren. 

Windmolens geven een enorme horizonvervuiling in ons natuurlijke landschap 

Dit heeft weer grote gevolgen voor de waarde van onze woningen.

Wie u ons helpen?

Wij, als bewoners van de aansluitende wijken, zijn in reactie hierop een burgerinitiatief gestart met de naam “Ede waait anders”. Wij willen graag meedenken met een andere frisse blik op de energietransitie. 

Wij zoeken nog medestanders die actief willen meehelpen om ons burgerinitiatief Ede Waait Anders tot een succes te maken. U bent van harte welkom.

Contact opnemen.

Voor bijdragen, meedenken en/of reageren kunt u ons bereiken op.

E-mail : info@edewaaitanders.nl

Ook zijn we bereikbaar op facebook