VEEL TEGENSTANDERS WINDTURBINES AANWEZIG BIJ RAADSVERGADERING EDE

Er is goed gehoor gegeven aan de gezamenlijke oproep van Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen en De Klomp om naar de raadsvergadering op het Stadhuis van Ede te komen op 30 juni. Er waren ongeveer 40 mensen op de publieke tribune aanwezig, die tegen de windmolenplannen van de gemeente zijn. Allen waren afkomstig uit De Klomp, Ederveen, Veenendaal en ook uit Ede.
Hun komst zal niet onopgemerkt gebleven zijn. Er hingen namelijk spandoeken met duidelijke teksten als “WINDTURBINES: NEE!! ÓNZE GEZONDHEID TELT!!” en “ GEEN INDUSTRIELE WINDTURBINES IN ONZE RUSTIGE LEEFOMGEVING!”. (Zie foto’s).
Omdat het onderwerp energietransitie niet aan de orde zou komen, besloot men na een half uur de tribune te verlaten. In de algemene ruimte van het stadhuis is verder kennis met elkaar gemaakt en zijn ongenoegen en irritatie onderling gedeeld.
Helaas heeft men de verantwoordelijke wethouder, de heer A. Versteeg, noch gezien noch gesproken. Wellicht een volgende keer want deze groep verontruste burgers volgt de plannen van de gemeente zeer nadrukkelijk.

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *