Nieuwsberichten
Nieuws uit Veenendaal update december 2022

Nieuws uit Veenendaal update december 2022

Wat is er sinds oktober 2021 gebeurd in Veenendaal?

Na de informatiebijeenkomsten op 26 en 27 oktober 2021, door de gemeente Ede georganiseerd in de Pathé-bioscoop, werd door twee dames uit Dragonder Noord in november 2021 contact gelegd met enkele heren uit Veenendaal Oost waarna het Team ‘Veenendaal waait mee‘ (met Ede waait anders) in het leven geroepen werd.

Dit burgerinitiatief werd gevormd om de inwoners van Dragonder Noord en de inwoners van Veenendaal Oost via een flyer te informeren over de bouwplannen van de gemeente Ede. Zij had namelijk 10 ‘voorlopige zoeklocaties’ aangewezen voor de bouw van industriële windturbines. Eén daarvan op een afstand van 100 meter van de gemeentegrens met Veenendaal en 380 meter van de eerste omwonenden in de wijk Dragonder Noord.

Ede onderzoekt op die plekken de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines die – op de hoogte van de as – zo’n 120-140-160 meter hoog kunnen zijn. Met de wieken erbij betekent dit dan een en zogenoemde ‘tiphoogte’ (hoogste punt) van wel 180-210-240 meter.

Besloten werd aan te haken bij de al bestaande petitie van het burgerinitiatief ‘Ede waait anders’ omdat dit een plan is van de gemeente Ede waarover ook díe gemeenteraad de beslissing neemt.

Er werd door Team ‘Veenendaal waait mee’ een flyer ontwikkeld en op 3, 4 en 5 januari 2022 verspreidden ongeveer 20 bewoners de 3500 flyers in de wijken Dragonder Noord en Zuid, de POL en in Veenendaal Oost, met als resultaat dat 2452 van de 5009 ondertekenaars van de petitie uit Veenendaal afkomstig zijn.

Deze petitie werd op 24 februari 2022 aangeboden aan de Edense burgemeester Verhulst door Harrie in ’t Veld van het burgerinitiatief ‘Ede waait anders’ en door Marian Enkelaar van het team ‘Veenendaal waait mee’. Oók een tiental raadsleden uit Veenendaal waren hierbij aanwezig.

In februari 2022 heeft Team ‘Veenendaal waait mee’ wethouder Marco Verloop en Mevr. Kooistra (omgevingsmanager, programma energie neutraal Veenendaal) en ook alle fracties van de Veenendaalse raad gesproken. Wij hebben toen de nadelige gevolgen van een windturbine zo dicht bij woningen met hen besproken en hen verzocht de belangen en de zorgen van de Veenendaalse bewoners onder de aandacht te brengen bij hun collega’s in Ede. Door zowel de wethouder als de raadsleden is toen toegezegd dat zij dit steeds in contacten met hun collega’s in Ede ter sprake zullen brengen.

Op 16 februari sprak Marian Enkelaar in tijdens een raadscommissievergadering in Veenendaal, waarna dit onderwerp verder in de raad werd besproken.

In maart 2022 werden wij opgeschrikt door de nieuwsbrief van ‘Ede natuurlijk’ (een site van de gemeente Ede) waarin te lezen viel dat de 10 aanvankelijke zoeklocaties inmiddels waren uitgebreid tot 19!  

Hierdoor komt Veenendaal Oost geheel binnen de afstand van 1,2 km vanaf twee windturbines te liggen en de windturbine bij afslag 23a, op de A12, is een aantal meters naar het oosten verplaatst maar ook deze locatie ligt nog veel te dicht bij Dragonder Noord,

-Zuid en de POL evenals de nieuw te bouwen wijk Groenpoort.

Begin april 2022 hebben burgerinitiatief ‘Ede waait anders ‘en Team ‘Veenendaal waait mee’ afgesproken verder te gaan samenwerken, waarna zij op 19 april gezamenlijk een gesprek hadden met Dhr. Leon Meijer, de op dat moment nog verantwoordelijke wethouder voor energietransitie.

Op 9 mei overhandigde Marian Enkelaar wethouder Marco Verloop – in Veenendaal onder meer belast met de energietransitie – de 2452 ondertekeningen die door inwoners van Veenendaal onder de petitie van Ede waait anders zijn gezet.

Begin mei 2022 kwamen ‘Veenendaal waait mee’ en ‘Ede waait anders’ in contact met

‘Tegenwind Ederveen – De Klomp’ en sindsdien is er een samenwerking tussen deze drie burgerinitiatieven teneinde: de plaatsing van industriële windturbines té dicht bij woningen te voorkomen.Het team van ‘Veenendaal Waait Mee’ is te bereiken op veenendaalwaaitmee@gmail.com

4 gedachten over “Nieuws uit Veenendaal update december 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *