Gigantische windmolens in uw achtertuin?

Windmolens met een hoogte van tweemaal de Domtoren in uw achtertuin? Dat is heel goed mogelijk!!! Op 22 juni is er een presentatie geweest over het vooronderzoek “Energieclusters A12-A30” naar locaties voor nieuwe windmolens. Tijdens de presentatie zijn tien mogelijke locaties bekend gemaakt. Veel van deze potentiële locaties zijn in de directe nabijheid van de wijken Kernhem, Rietkampen, Maandereng en […]

Welkom bij Ede Waait Anders

Een frisse andere kijk op de energietransitie in Ede We zijn burgerinitiatief Ede Waait Anders, een groep van bezorgde burgers uit de omliggende wijken van het gebied wat nu is aangemerkt als het energiecluster A12-A30. Ede Waait Anders laat een ander geluid horen ten aanzien van de wenselijkheid van de mogelijke komst van windmolens in Ede. We willen dat er […]