Het standpunt van de Gemeente Belangen Ede over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

Gemeente Belangen Ede is van mening dat de energietransitie belangrijk is en ook de molens noodzakelijk zijn. Echter niet meer dan de nu afgesproken 2 maal 2 molens. De locaties daarvoor zijn als 10 potentiële alternatieven onderzocht. Nader wordt bepaald welke locaties het meest geschikt zijn. Dit op voorwaarde dat zich daarbij geen negatieve effecten voor gezondheid en waarde van […]

Het standpunt van de GroenLinks over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

De visie van GroenLinks is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is (en dit is in 2019 in Nederland ook bij wet vastgelegd).Bewezen technieken als windmolens en zonnepanelen zijn nodig om de doelen in 2030 te halen. De door de burgers gekozen gemeenteraad van Ede heeft in 2018 de routekaart Ede Energieneutraal 2050 vastgesteld. Daarbij werd ingeschat […]

Het standpunt van de P.v.d.A. over de plannen voor het windmolenpark A12/A30

Visie van de PvdA is dat de klimaatproblematiek ertoe leidt dat de energietransitie noodzakelijk is en o.a. windmolens daartoe nodig zijn. De gemeente Ede heeft zich daaraan ook gecommitteerd. De PvdA is het daarmee eens. Er zijn in de plannen voor het windmolenpark A12 /A30 10 potentiële locaties vastgesteld. Het is niet zo dat deze ook alle benut gaan worden. […]

Het standpunt van de politieke partijen over de plannen voor het windmolenpark A12/A30:

Ede Waait Anders heeft interviews gehouden met een selectie van diverse politieke partijen in Ede. In deze interviews is gevraagd naar het standpunt rondom de plannen voor het Winmolenpark A12/A30. De komende periode zullen deze interviews gepubliceerd worden om de kiezers de kans te geven een eigen opinie te vormen over het standpunt van de politieke partijen. We hebben voor […]

TEKEN EN DEEL DE PETITIE ~ WINDMOLENS EDE

WIJ Bezorgde burgers van Ede en omliggende gemeenten CONSTATEREN Dat het voornemen van de gemeente Ede tot het plaatsen van deze hoge windmolens de leefbaarheid van de woonwijken en de gezondheid van de bewoners ernstig zou aantasten. EN VERZOEKEN de gemeente Ede om af te zien van de bouw van windmolens, of te wachten met verder procedures tot er nieuwe […]

Molen locatie 1

Molen 1 is nabij de Dwarsweg 1 in Ede. Deze locatie is bij: de Waterzuivering Ede de scouting Jan Hilgers dichtbij in de buurt van Veldhuizen B dichtbij in de buurt van Kernhem naast de A30 aan de overkant van de snelweg zit Bruil Beton & Mix Op de foto’s ziet u de afstand van de molen tot de huizen. […]