GEEN WINDPARKEN OP DE VELUWE EN BEPERKT IN ZONE TOT 8 KM

De Veluwe is te kwetsbaar, en windmolens zijn een gevaar voor de Wespendief, een beschermde roofvogel met een grote effecten op het ecosysteem. Desondanks gebruikt Jan van der Meer, gedeputeerde provincie Gelderland woorden als ‘tijdelijk’ en ‘cameradetectiesysteem’. Wil de gemeente Ede, naast vogels, ook haar burgers beschermen tegen de negatieve effecten van deze turbines? Dat blijft vooralsnog de vraag. De […]

KIJKTIP! ZEMBLA Windmolenlawaai.

Donderdag 8 december a.s. om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO2. Steeds meer burgers zijn tegen de komst van industriële windturbines in hun omgeving. En er komen nog industriële windturbines bij. Dit om de klimaatdoelen te halen. Mensen maken zich vooral zorgen om de effecten die de windturbines op hun gezondheid hebben. Er zijn omwonenden die vanwege het geluid en […]

Persbericht: Ontwikkelingen compliceren mogelijk Edese windturbineplannen

EDE/VEENENDAAL – In september kondigde de gemeente Ede aan de plannen voor windturbines in Energiecluster A12-A30 voor minimaal zes maanden op te schorten, in afwachting van nieuwe landelijke normen voor windturbines op land. De tijd staat echter niet stil. De drie samenwerkende actiegroepen Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen en De Klomp signaleren diverse ontwikkelingen die de […]

Windmolens op land helemaal niet nodig!

Er is een fanatieke lobby voor honderden nieuwe windmolens op land, die vele miljarden aan subsidie vergen. Zijn ze nodig voor het behalen van de klimaatdoelen? Windmolens op zee leveren de komende jaren veel meer stroom dan waar de overheid van uitgaat, blijkt uit berekeningen van de windindustrie en van het onderzoeksinstituut TNO. Follow the Money laat zien dat de […]

EWA, VWN en TEK bij XON Nieuws

Gerrit Bulten, woordvoerder namens Ede waait anders, Veenendaal waait mee en Tegenwind Ederveen en De Klomp geeft een interview over de impact van de windturbines op onze leefomgeving. Het interview van 23 july is te zien op youtube Rectificatie: In het interview wordt gesproken over het vrijkomen van fijnstof per molen per jaar, in de vorm van 180 kg bisfenol […]