Persbericht: Ontwikkelingen compliceren mogelijk Edese windturbineplannen

EDE/VEENENDAAL – In september kondigde de gemeente Ede aan de plannen voor windturbines in Energiecluster A12-A30 voor minimaal zes maanden op te schorten, in afwachting van nieuwe landelijke normen voor windturbines op land. De tijd staat echter niet stil. De drie samenwerkende actiegroepen Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen en De Klomp signaleren diverse ontwikkelingen die de Edese windturbineplannen kunnen compliceren.

Wethouder Arnold Versteeg meldde begin september vast te willen houden aan de opdracht van de gemeenteraad van 22 MW windcapaciteit. Naast het afwachten van nieuwe landelijke normen, zijn er nog enkele ontwikkelingen die de Edese plannen voor windturbines bemoeilijken zoals de beschermde Wespendief (een bedreigde buizerd-soort), het overvolle elektriciteitsnet en de mogelijke nieuwe aanvliegroute voor Schiphol. Ook haalde de Raad van State begin november een streep door de bouwvrijstelling in het kader van het stikstofbesluit.
Over de in 2023 verwachte nieuwe normen zegt woordvoerder Gerrit Bulten namens de drie actiegroepen “Overheden halen met regelmaat het nieuws met beleid waarbij burger en burgerbelangen worden genegeerd.” Bulten verwijst naar het artikel van BNN/VARA programma ZEMBLA van september, waarin wordt gemeld dat de toenmalige minister in 2009 advies van het RIVM negeerde. De drie actiegroepen sluiten niet uit dat, net als in 2009, de risico’s voor de volksgezondheid in de nieuwe normen van 2023 onderbelicht zullen blijven. Ook zegt Bulten verbijsterd te zijn over de inhoud van het artikel dat Follow The Money op 22 november publiceerde. In dit artikel wordt met berekeningen geduid dat windmolens op land onnodig zouden zijn om klimaatdoelen te halen. “Het geeft een inkijkje in de macht die de lobby van de windindustrie uitoefent.” aldus Bulten. “Er speelt van alles dat de energietransitie voor de gemeente Ede kan bemoeilijken, maar het gevaar van industriële windturbines die te dicht bij woningen worden geplaatst is allerminst geweken. Mogelijk gaat de provincie Gelderland politieke druk op de gemeente Ede uitoefenen om de plannen door te drukken. Daarom namen wij op 14 oktober deel aan het Burgerberaad Klimaat van provincie Gelderland.”
Diverse Nederlandse actiegroepen staan met elkaar in contact. Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen-De Klomp volgen zo alle ontwikkelingen, innovaties en nieuws op de voet. Zij hebben contact gelegd met de gemeenteraad van Ede om kennis en informatie te delen.

Zie volgende pagina voor links naar de artikelen waaraan gerefereerd wordt in dit persbericht.

Link BNN/VARA Zembla artikel “Inspectie: burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens”:

Inspectie: burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens – Zembla – BNNVARA

Link naar Follow The Money artikel “Zeewind in overvloed, toch wil de lobby honderden extra molens op land”:

https://www.ftm.nl/artikelen/zeewind-genoeg-toch-lobby-voor-molens-op-land?share=NEwOTHL4KbFP0cfhtU4dt095fH9xgSoT9QprbfGF5IJdHTyJlSP6cBvpVNdZF1A%3D

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *