Breng uw stem uit bij de Provinciale Staten verkiezingen 2023!

De belangrijkste redenen om op 15 maart a.s. uw stem uit te brengen zijn dat de provincie de Eerste Kamer kiest (waar in werkelijkheid de macht ligt) en dat de gekozen bewindslieden voor de provincie direct invloed hebben op het wel en wee van uw leefomgeving.

Dat wij, als samenwerkende actiegroepen tegen industriële windturbines dicht bij woningen, in het verlengde daarvan kritisch kijken naar het onderwerp windturbines op land moge duidelijk zijn. Wij hebben een overzicht gecreëerd van de standpunten van de verkiesbare politieke partijen.

In dit document treft u de uitwerking aan voor de inwoners van de provincie Gelderland. De collega actiegroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop in de provincie Utrecht heeft op haar websites reeds nuttige informatie geplaatst. Voor de inwoners van provincie Utrecht onder ons verwijzen wij daarom naar de website www.vbvr.nl.

Kiezen is lastig, nieuwe landelijke normen nog niet beschikbaar en verkiezingen gaan om meer

Op het moment van de verkiezingen zijn de nieuwe normen voor industriële windturbines op land nog niet beschikbaar vanuit politiek Den Haag. Dit maakt deze verkiezingen lastig voor tegenstanders van windturbines dicht bij woningen. Wij vrezen dat deze normen opnieuw negatief zullen uitpakken voor burgers/omwonenden en dat industriële turbines op korte afstand van woningen mogelijk zullen blijven.

De verkiezingen als geheel draaien niet alleen om industriële windturbines op land, ook andere standpunten van de partijen zijn uiteraard van belang. Echter, voor diegenen die windturbines op land dicht bij woningen willen voorkomen is de tabel op pagina 2 van dit document een goed uitgangspunt voor verdere verdieping.

Nadere toelichting op de standpunten, zowel op het gebied van wind op land alsook standpunten op overige onderwerpen, kunt u lezen op de website van provincie Gelderland waar de verkiezings-programma’s van de politieke partijen verzameld staan: Bekijk de partijprogramma’s (gelderland.nl).

Eén van de zaken die u zal opvallen is dat er eigenlijk weinig gezegd wordt in deze programma’s en dat er verdieping in partijen, partijcultuur en partijhistorie gemaakt moet worden om echt een goed beeld te kunnen krijgen van wat een partij de komende vier jaar voor u kan betekenen.

Door de malversaties in het land met onder andere windturbines, stikstof en toeslagenaffaire, worden de verkiezingen van de Provinciale Staten dit jaar actueler ten opzichte van voorgaande jaren.

Doe uw voordeel met deze informatie, wij wensen u veel wijsheid toe met stemmen op 15 maart!

Werkwijze

Alle verkiezingsprogramma’s van de provinciale afdelingen van de partijen die zich verkiesbaar stellen in de provincie Gelderland zijn doorgelezen. De partijen die meedoen aan de Provinciale Staten-verkiezingen in de provincie Gelderland in 2023 zijn:

VVD                          Volt                    SP                 SGP                 50 Plus                    PVV

PvdD                        PvdD                  JA21             D66                  BVNL                     ONS Gelderland

Groenlinks             FVD                    CDA              BBB                  Christenunie         Lokale Partijen Gelderland

De verkiezingsprogramma’s zijn doorgelicht op de steekwoorden windturbines, energietransitie, kernenergie en zonne-energie. Een beknopt overzicht van de standpunten voor wat betreft energietransitie en windturbines in het bijzonder treft u in een tabel op pagina 2 van dit document aan. Daar waar de kernwoorden niet toegelicht werden zijn wij uitgegaan van de landelijke standpunten van de partijen. Nadere toelichting op deze standpunten van de partijen kunt u lezen op de website van provincie Gelderland: Bekijk de partijprogramma’s (gelderland.nl).

Standpunten politieke partijen Provinciale Staten verkiezingen 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *