Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp zijn verontrust en bezorgd over het initiatief van de Gemeente Ede om windturbines te willen plaatsen te dicht bij onze huizen.

EDE Windturbines te dicht bij woonwijken en huizen is onverantwoord. Duurzaamheid mag niet ten koste van gezondheid gaan.. Wie zijn wij? Wij zijn burgerinitiatieven Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee (met Ede Waait Anders) en Tegenwind Ederveen & De Klomp. Wij zijn een groep verontruste en betrokken burgers die reageren op de plannen Energiecluster A30 – A12 van de Gemeente […]

Een derde van Gronings dorpje bezoekt dokter vanwege klachten windturbines. Omwonenden worden gillend gek!

Sinds de ingebruikname van de eerste van in totaal 35 turbines van windpark N33 in 2020 verzamelde de stichting Tegenwind N33 bijna achthonderd klachten. Veel van de klagers verschijnen bij Pet, de dorpsdokter sinds 1991, op het spreekuur. ,,Ik schat dat ruim een derde van de bevolking in Meeden hinder ervaart.” Lees hieronder het bericht van Edwin Timmer, geplaatst op […]

Actiegroepen hebben ingesproken bij commissievergadering provincie Utrecht

Op woensdag 28 februari stond de commissievergadering op de agenda voor provincie Utrecht. Op de agenda stond “Meest kansrijke gebieden windenergie”. Daarvoor meldden zich dusdanig veel insprekers dat de provincie de avond ervoor (dinsdag 27 feb) inplande daarvoor. Ook wij hebben die avond ingesproken om onze ernstige bedenkingen met betrekking tot de plannen met industriele windturbines bij woningen van de […]

Inwoners Prov. Utrecht kunnen hun mening geven over de energietransitie.

TOT 3 MAART KUNNEN INWONERS PROV. UTRECHT HUN MENING GEVEN OVER DE ENERGIETRANSITIE.Provincie Utrecht heeft onlangs opdracht gegeven een raadpleging te doen onder inwoners met betrekking tot de energie(transitie)visie van de provincie. In tegenstelling tot de eerdere enquête van de provincie wordt in deze raadpleging wel ruimte geboden om uw keuzes te beargumenteren, waarmee u uw mening duidelijker kunt weergeven. […]

Kom ons ondersteunen! Donderdag 1 februari.

Zowel onze collega actiegroep uit RENSWOUDE als wij maken DONDERDAGAVOND 1 februari gebruik van het inspraakrecht tijdens de commissievergadering van gemeente Renswoude over plannen met industriële windturbines bij de gemeentegrens met Veenendaal. Ook mensen in Veenendaal zullen daar last van krijgen (zie rood gekleurd vlakken op het bijgevoegde kaartje). Zoals in eerdere posts gemeld voert gedeputeerde Huib van Essen van […]

EXTRA VERGADERING WINDTURBINES RENSWOUDE

De extra vergadering van de gemeenteraad van Renswoude op 11 januari jl., over besluiten van Provincie Utrecht met betrekking tot industriële windturbines op basis van Plan-MER, bleek ingepland zodat de wethouder de raad kon informeren over de stukken die de provincie Utrecht diezelfde dag openbaar maakte. Tevens kregen raadsleden uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen en met het college van […]

Zuid-Holland krijgt overlastgevende windturbines niet stil

Hoewel omwonenden al bijna vijf jaar klagen over overlast, blijven de windturbines in de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard continu draaien. De exploitant van Windpark Spui weigert de vijf turbines op sommige momenten uit te zetten, iets waar mensen uit de buurt om vragen. Gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks) wil het best nog een keer met de exploitant praten, maar verwacht […]

Emotionele insprekers uit Keppel en Eldrik in volgepakt gemeentehuis, zorg om gezondheid omwonenden industriële windturbines.

Inwoners van Keppel, Eldrik en omstreken zorgden donderdagavond 18 januari voor een volle bak tijdens de Politieke Avond op het gemeentehuis in Hengelo. Op de agenda bij de gemeenteraad van Bronckhorst de Herijking routekaart Energieneutraal, oftewel komen er windmolens bij de Oude IJssel. Als het aan de insprekers ligt, zeker niet. Voor meer informatie: Regio8 nieuwsbericht

Interessante sprekers bij NLVOW

Afgelopen 18 november heeft de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) een conferentie gehouden met interessante sprekers. Peter de Lange, advocaat met zeer veel kennis over de overlast door windturbines, Morvan Le Berre, gespecialiseerd in Europees recht, en Professor Herman Bröring en promovenda Dorien Bakker met informatie over de rechtspositie van omwonenden van windturbines, gaven allen een presentatie die u via […]

Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp doen alles om uw gezondheid en leefomgeving te beschermen.

De nieuwe concept-normen van het rijk rondom industriële windturbines op land beschermen uw gezondheid en leefomgeving onvoldoende. Om dit duidelijk te maken hebben de gezamenlijke actiegroepen Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen & De Klomp zienswijzen ingediend tegen deze concept normen. Lees hier onze belangrijke bezwaren tegen deze industriële turbines dicht bij woningen. Zienswijzen Ede Waait Anders, […]

Ook de nieuwe concept-normen van het rijk rondom windturbines beschermen de burger niet!

Het Rijk heeft nieuwe concept-normen voor de plaatsing van industriële windturbines op land opgesteld, die 12 oktober j.l. ter inzage zijn gekomen. Volgens de EU SMB-richtlijn hoort de gezondheid van burgers niet ter discussie te staan, echter door de nieuwe concept normen wordt de gezondheid van omwonenden en de leefomgeving wederom niet beschermd! Lees hier het gezamenlijke persbericht van de […]